2012 2011


Gumference 2012


Sborník přednášek


Ing. Jiří Brejcha
MITAS, a.s. Spolupráce MITAS, a.s. a VŠCHT

Spolupráce MITAS, a.s. a VŠCHT v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů


Ing. Ondřej Kratina
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická

Selhávání pryžových výrobků – struktura lomových ploch, představení oceněné diplomové práce


Ing. Karel Šafner
MONTSTAV CZ, s.r.o.,
Sdružení pro využití pneumatik a odpadní pryže

Druhý život pneu – cesta ekonomického a environmentálního využití odpadních pneumatik a pryže


Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
UTB ve Zlíně, Centrum polymerních systémů

Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů


Ing. David Mareček
Zlínský kraj

Inovační vouchery Zlínského kraje – představení aktuální výzvy


Ing. Antonín Malý
FORM, s.r.o.

Vybraný příklad minulého kola Inovačních voucherů – FORM, s.r.o., Vývoj vakuovací folie pro vícenásobné použití při výrobě kompozitních sendvičových konstrukcí


Ing. Lenka Kostelníková, Ph.D.
Technologické inovační centrum s.r.o.

Inovační platforma Zlínského kraje


Ing. Jiří Brejcha
MITAS, a.s.

Eliminace pachových emisí v gumárenském průmyslu


Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Bariéry spolupráce – realita nebo fikce?


Postery:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická - Zařízení na dělení pryže


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická - Vliv délky tokových kanálů na konečné vlastnosti výrobku