2012 2011


Gumference 2011

„Budoucnost gumárenství v regionu stavíme na tradici a efektivní spolupráci všech zainteresovaných podniků, institucí a škol“, to bylo tématem Gumference 2011, která proběhla 8. 11. 2011 v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. Cílem akce bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci v tomto oboru a to především mezi podnikatelským a akademickým sektorem a výzkumnými a vývojovými institucemi.

Jak konferenci hodnotili účastníci ?

Konferencia Gumference 2011 na mňa urobila veľmi dobrý dojem a to hneď z viacerých hľadísk. Na jednej strane som sa dozvedel veľa zaujímavých informácií a aktualít z oblasti gumárenského priemyslu. Celá konferencia sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére a na prvý pohľad sú „gumári“ jedna veľká rodina. V takomto prostredí sa veľmi dobre nadväzujú nové kontakty a budujú osobné vzťahy. Príjemne ma prekvapila aj nadštandardná úroveň spolupráce medzi priemyselnými podnikmi, akademickou obcou ako aj predstaviteľmi kraja (špeciálne zástupcov Technologického inovačného centra). Takéto partnerstvo je zárukou ďalších kvalitných ročníkov konferencie ako aj rozvoja cezhraničného gumárenského regiónu. Už teraz sa teším na ročník 2012.

Ing. Juraj Hromada, PhD. generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, CEIT, a.s., Žilina


Po úspěšně a pozitivně hodnoceném 1. ročníku Gumference, bychom chtěli z tohoto setkávání zástupců gumárenských firem a univerzit z východní Moravy a západního Slovenska udělat pravidelně se opakující tradici. Na neutrálním území zde mohou diskutovat a předávat své poznatky a zkušenosti odborníci z praxe s kolegy z akademické půdy a prezentovat a detailně probrat novinky v našem oboru.

Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel společnosti Barum Continental Otrokovice


Dostal jsem nabídku prezentovat na prvním ročníku Gumference téma 'Nové výzvy ve vývoji a výrobě pneumatik'. Bylo to v době mé dvouleté pracovní stáže v centrále Continentalu a nejvíce oceňuji možnost navázání osobních kontaktů s kolegy z jiných firem a univerzitního prostředí. Účast na dalším ročníku doporučuji.

Ing. Ladislav Lamač, Product Industrialization Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice


Gumferenciu 2011 hodnotím ako veľmi užitočnú a prospešnú platformu cezhraničnej spolupráce zameranú na výmenu vzájomných skúseností, riešení, názorov ako i nových trendov v oblasti gumárenského priemyslu. Veľmi oceňujem aktívne prepojenie a spoluprácu lídrov gumárenského priemyslu s významnými univerzitami v Českej republike a na Slovensku.

Ing. Ladislav Rosina - konateľ a riaditeľ závodu Continental Matador Truck Tires Púchov


Gumference je novou regionální platformou pro setkávání lidí "postižených gumařinou", přičemž je jedno, zda jsou z podniků nebo univerzit, z Moravy nebo ze Slovenska. Kromě odborných přednášek a debat je z mého pohledu velmi důležitá možnost budovat síť osobních kontaktů, co v praktickém životě usnadní následnou komunikaci mezi dotčenými subjekty.

Ing. Anton Vatala - konateľ a riaditeľ závodu Continental Matador Rubber Púchov


Fotogalerie