2012 2011


Gumference 2012


Program


8:00 – 9:00

Příchod účastníků, registrace

9:00 – 9:20

Vytváříme „Rubber Valley“ – úvodní slovo

Ing. Libor Láznička, Ph.D.
Barum Continental, spol. s r.o.

Ing. Anton Vatala
Continental Matador Rubber, s.r.o.

Mgr. Daniela Sobieská
Technologické inovační centrum s.r.o.

9:20 – 9:40

Spolupráce MITAS, a.s. a VŠCHT
v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů

Ing. Jiří Brejcha
MITAS, a.s.

9:40 – 10:00

Společné projekty UTB ve Zlíně
a Barum Continental, spol. s r.o.

Ing. Tomáš Vilímek
Barum Continental, spol. s r.o.

10:00 – 10:20

Selhávání pryžových výrobků – struktura lomových ploch,
představení oceněné diplomové práce

Ing. Ondřej Kratina
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická

10:20 – 10:30

Moderovaná diskuze

10:30 – 11:00

Přestávka na kávu, doprovodný program

11:00 – 11:20

Vízia automatického logistického systému vo výrobe pneumatík

Ing. Michal Gurín
Continental Matador Rubber, s.r.o.


Ing. Peter Mačuš, Ph.D.
CEIT SK, s.r.o.

11:20 – 11:40

Dynamické preverenie kapacitných možností skladu
(počítačová simulácia)

Richard Janík
Continental Matador Truck Tires, s.r.o.


Ing. Andrej Štefánik, Ph.D.
CEIT, a.s.

11:40 – 12:00

Druhý život pneu – cesta ekonomického
a environmentálního využití odpadních pneumatik a pryže

Ing. Karel Šafner
MONTSTAV CZ, s.r.o.,
Sdružení pro využití pneumatik a odpadní pryže

12:00 – 12:15

Moderovaná diskuze

12:15 – 13:15

Oběd, doprovodný program

13:15 – 13:35

Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů

Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
UTB ve Zlíně, Centrum polymerních systémů

13:35 – 13:55

Inovační vouchery Zlínského kraje – představení aktuální výzvy

Ing. David Mareček
Zlínský kraj

13:55 – 14:15

Vybraný příklad minulého kola Inovačních voucherů
– FORM, s.r.o., Vývoj vakuovací folie pro vícenásobné
použití při výrobě kompozitních sendvičových konstrukcí

Ing. Antonín Malý
FORM, s.r.o.

14:15 – 14:30

Moderovaná diskuze

14:30 – 15:00

Přestávka na kávu, doprovodný program

15:00 – 15:20

Inovační platforma Zlínského kraje
„Eliminace pachových emisí v gumárenském průmyslu“

Ing. Lenka Kostelníková, Ph.D.
Technologické inovační centrum s.r.o.


Ing. Jiří Brejcha
MITAS, a.s.

15:20 – 15:40

Bariéry spolupráce – realita nebo fikce?

Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

15:40 – 16:00

Moderovaná diskuze, ukončení Gumference 2012

16:00 – 17:00

Kooperační burza – prostor pro networking