Partneři Gumference
Gumárenská skupina Zlín


Gumárenská skupina Zlín je profesní organizace chemiků a chemických inženýrů, působících převážně v českém chemickém průmyslu, vývoji i výzkumu. Je místní pobočkou České společnosti průmyslové chemie.
Mezi její cíle a úkoly patří:

 • Podpora technického pokroku v oblasti gumárenského průmyslu a navazujících průmyslových odvětví.
 • Podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací a zkušeností při rozvoji gumárenského průmyslu.
 • Výchova odborníků v gumárenských oborech a organizace jejich dalšího vzdělávání.
 • Usnadnění mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky, odborníky v přírodovědných oborech.
 • Spolupráce při zpracování a zavádění norem.
 • Vydávání čtvrtletníku Gumárenské listy a dalších odborných publikací.

www.gsz.ft.utb.czMITAS a.s.


Společnost MITAS a.s. z koncernu ČGS HOLDING a.s. je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik, které jsou vyráběny a prodávány po celém světě pod třemi obchodními značkami. Vlastními obchodními značkami společnosti jsou Mitas a Cultor; značka pneumatik Continental pro zemědělský segment je licencovaná. MITAS a.s. dále vyrábí a distribuuje průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly pod značkou Mitas. MITAS a.s. vlastní tři výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden v USA a má vlastní globální prodejní a distribuční síť.

www.mitas-tyres.comPlasty a kaučuk


Časopis Plasty a kaučuk je součástí Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Časopis přináší informace jak technického, tak komerčního charakteru, zahrnující oblasti nabídky a poptávky výrobků, činností, významných akcí (konference, veletrhy atd.), informace týkající se profilů a charakteristik firem. Odběratelé tohoto časopisu jsou výrobci polymerů a přísad, zpracovatelé plastů a kaučuků, konstruktéři a výrobci strojního zařízení pro výrobu a zpracování, zkušebníci, uživatelé plastů a pryže ve všech oblastech hospodářství, ekonomové, personalisté, finančníci a lidé z oblasti obchodu a marketingu. Články jsou publikovány v češtině, slovenštině a angličtině. Časopis vychází jako dvojčíslo jednou za dva měsíčně v nákladu 500 ks, z nichž cca 400 ks je distribuováno mezi předplatitele. V případě rozšířeného vydání u příležitosti významné konference či výstavy náklad dosahuje až 1000 ks.

www.plastyakaucuk.czUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je dynamicky se rozvíjející univerzitou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách – Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě humanitních studií, Fakultě aplikované informatiky a Fakultě logistiky a krizového řízení. Je centrem špičkové vědy a výzkumu nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním měřítku. Na Univerzitě Tomáše Bati studuje více než 12 000 studentů v řadě perspektivních a rozvíjejících se oborů. Univerzita je pojmenována po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi.

www.utb.czCEIT (Central European Institute of Technology)


Spoločnosť CEIT sa orientuje na vývoj strategických služieb, ktoré budú významné pre priemyselných partnerov nielen v súčasnosti ale aj v horizonte budúcich desaťročí. Vďaka vyvinutým riešeniam môžu priemyselné podniky zvyšovať svoju produktivitu a v konečnom dôsledku si môžu udržať resp. zlepšovať svoju konkurencieschopnosť. Spoločnosť CEIT poskytuje komplexné riešenia resp. ponúka podporu priemyselným podnikom v nasledovných oblastiach:

 • Analýza situácie – realizácia podnikových operačných auditov, analýza vybraných tokov hodnoty, identifikácia potenciálov zlepšovania
 • Vývoj a inovácia výrobkov a technológií – 3D dizajn, rýchla výroba prototypov, montážne zariadenia, kontrolné stanice
 • Konceptuálne riešenie – návrh konceptu fungovania nových alebo inovovaných podnikových procesov, realizácia workshopov a špecializovaných simulačných hier
 • Digitalizácia dispozície – digitalizácia podniku a vytváranie aktuálnej 3D dokumentácie
 • Projektovanie systému – či už sa jedná o projektovanie podnikov na „zelenej lúke“ alebo už existujúcich podnikov (využívanie unikátnych prístupov ako napr. interaktívny projekčný stôl, virtuálna resp. rozšírená realita atď.)
 • Dynamické preverenie navrhnutého systému – využívanie počítačovej simulácie a nástrojov digitálneho podniku, od analýz celého systému (simulácia celého podniku) až po detailné analýzy na pracovisku (napr. až po detailnú časovú a ergonomickú analýzu pracovníka)
 • Rozvoj zručností ľudských zdrojov – či už prostredníctvom seminárov, interaktívnych tréningov alebo špecializovaných vzdelávacích projektov na výchovu expertov na špecifické nástroje zlepšovania
 • Neustále zlepšovanie podnikových procesov – využívame rôzne prístupy a koncepty ako napr. Štíhla výroba, Totálne produktívna údržba, Logistika, Zvyšovanie produktivity, Six Sigma atď.
 • Dodávanie komplexného autonómneho mobilného logistického systému (bezobslužný ťahač vrátane periférnych zariadení, systému riadenia a monitoringu)

www.ceit-europe.comBarum Continental spol. s r. o. Otrokovice


Firma Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice je největší evropský výrobce pneumatik pro osobní, lehké a těžké nákladní vozy, autobusy a také výrobce industriálních plášťů. V letošním roce si firma Barum Continental připomíná trojí výročí: 80 let od vyrobení první automobilové pneumatiky ve firmě Baťa pneu Zlín v roce 1932, 40 let od otevření nové pneumatikárny v Otrokovicích v květnu 1972 a 20 let od podepsání smlouvy s koncernem Continental AG o založení joint-venture v prosinci 1992. Společnost Barum Continental s r. o. vznikla k 1. 3. 1993. Vizí firmy je pokračovat v tradicích fy Baťa, uspokojovat své zákazníky kvalitními a spolehlivými výrobky, zajistit spokojenost spolupracovníků a ochranu životního prostředí. Aktuální počet zaměstnanců je téměř 4400 pracovníků. Barum Continental spol. s r. o. patří do velké rodiny koncernu Continental, který se svým obratem 30,5 miliard euro v roce 2011 řadí mezi celosvětově přední subdodavatele automobilového průmyslu. Coby výrobce brzdových systémů, systémů a komponent pro pohony a podvozky, přístrojových desek, řešení infotainmentu, elektroniky vozu, pneumatik a technických elastomerů přispívá Continental k větší bezpečnosti a globální ochraně klimatu. Continental je navíc kompetentním partnerem v zasíťované automobilové komunikaci. V současné době zaměstnává Continental přibližně 167 000 lidí ve 46 zemích.