Organizátor Gumference


Technologické inovační centrum (TIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Hlavním cílem TIC je vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi. Efektivně využívat nástroje podpory inovačních aktivit, a tím stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu a zvyšovat konkurenceschopnost místních firem.

Technologické inovační centrum s.r.o. bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem.

  • Pomáháme firmám růst a rozvíjet se - Provozujeme Podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park.
  • Poskytujeme zázemí a komfort Baťovské architektury na více než 1500 m2 v rámci Podnikatelského inovačního centra Zlín, zázemí pro konání společenských akcí, obchodních setkání, konferencí.
  • Hledáme pro Vás obchodní partnery, zprostředkováváme nabídky a poptávky, spolupráci na národním i mezinárodním poli.
  • Podporujeme transfer technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí.
  • Poskytujeme poradenství v oblasti podnikatelských záměrů, pracovně právních vztahů, řízení lidských zdrojů, ekonomické a finanční oblasti, marketingové komunikace, ochrany duševního vlastnictví, dotačního managementu a jiné.
  • Spolupracujeme s profesionály, kteří se zaměřují též na podporu a rozvoj inovačního podnikání v zemi.Vavrečkova 5262
(23. budova bývalého areálu Svitu)
760 01 Zlín
Tel: +420 573 776 254
Email: tic@ticzlin.cz
www.ticzlin.cz


Ing. Petr Konečný
Tel: +420 739 570 790
Email: konecny@ticzlin.cz

Partneři projektu


Gumference je jednou z klíčových aktivit projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je realizován v období únor 2011 – leden 2013 konsorciem partnerů - Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. (hlavní partner), Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj s.r.o., Rozvojová agentura Trenčianského samosprávného kraja a Vedecko-technologický park Žilina.

Odpovědným partnerem za klíčovou aktivitu Gumference je Technologické inovační centrum s.r.o. V rámci projektu byl iniciován rozvoj přeshraniční spolupráce v gumárenském oboru, uskutečnily se dva ročníky Gumference. Mezi jednotlivými ročníky proběhla řada jednání a workshopů, byly vytvořeny pracovní skupiny – sdílení informací, podpora výzkumu, kvalifikování lidé v regionu a PR gumárenského regionu.
V rámci těchto skupin byla navržena řada aktivit k posílení spolupráce v tomto oboru, množství z nich je realizováno (oceňování nejlepších diplomových prací, vzájemné návštěvy podniků a pracovišť vysokých škol a VaV institucí, kooperační burza …), na dalších se průběžně pracuje. Projekt Vzdělávání, Inovace, Partnerství tak pomohl iniciovat vznik Gumference, jakožto platformy pro setkávání a spolupráci podniků, škol, institucí působících v tomto oboru, ale i lidí se zájem o gumařinu.

V období únor 2011 – leden 2013 je projekt financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.