2012 2011


Gumference 2012

„Inspirace pro společnou budoucnost“ – to bylo hlavním tématem již druhého ročníku Gumference, který se uskutečnil 14. listopadu 2012 v prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí Gumference byla vedle neformální diskuze také kooperační burza, v rámci které si mohli účastníci prohlédnout prezentovaná řešení „naživo“.


Jak konferenci hodnotili účastníci ?

Ing. Libor Láznička, Ph.D.
jednatel společnosti Barum Continental Otrokovice

Po loňském prvním ročníku Gumference jsme se dohodli na vzájemné spolupráci, která opravdu pokračovala. Vznikly čtyři pracovní skupiny – věda a výzkum, kvalifikovaní lidé regionu, sdílení informací a atraktivní region, tzn. PR skupina. Hodně úkolů ze všech skupin se vzájemně propojovalo, a proto bylo dohodnuto např. oceňování diplomových prací studentů technologické fakulty UTB, což letos v červenci úspěšně proběhlo a hlavně výsledkem je prezentace diplomové práce pana Kratiny, oceněného studenta, zde na Gumferenci.


Ing. Anton Vatala
konateľ a riaditeľ závodu Continental Matador Rubber Púchov

I přes krátkou historii setkání odborníků z oblasti gumárenství (pouze druhý ročník) se znovu potvrdila pravda, že pokud se setkají lidi, kteří se dlouhodobě věnují stejnému oboru, mají si co říci. Předností Gumference je navíc fakt, že si může dovolit otevřenost v diskutovaných tématech, protože většina účastníků je z navzájem si nekonkurujících podniků a institucí.


Juraj Mazák
vedúci prevádzky Príprava polotovarov 2, Continental Matador Truck Tires Púchov

Celkový dojem, organizácia, prostredie, zabezpečenie, občerstvenie, je na vysokej úrovni. Samotné prednášky boli odborne spracované a problematika bola zaujímavá. Pre mňa osobne, boli zaujímavé témy modernej logistiky a automatických skladov vo výrobných priestoroch. Recyklácia, výskum, enviroment, životné prostredie, všetko zaujímavé témy.


Ing. Tomáš Belza, Ph.D.
riaditeľ Výroby CVT - Continental Matador Truck Tires Púchov

Letošní ročník naplnil cíl této konference, kterým je přiblížit praxi s akademickou půdou a najít inspiraci pro řešení. Během konference jsme našli hned několik konkrétních témat, na kterých bychom rádi spolupracovali s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavní jejich úlohou bude nám pomoci při řešení procesních záležitostí, se kterými se potýkáme ve výrobě, ale také pomoci nám rozvíjet a realizovat naše nové myšlenky a nápady. Tato spolupráce je teprve na začátku, ale věříme, že bude přínosná pro obě dvě strany a do budoucna se ještě více prohloubí.