Kooperační burza


Nabízíte nebo hledáte konkrétní možnosti spolupráce? Využijte atmosféru a prostředí Gumference a získejte nové kontakty, poznejte potenciální partnery a projednejte možnosti spolupráce během tzv. kooperační burzy.Jedním z cílů Gumference je vytvářet prostor pro vzájemná setkávání, výměnu zkušeností, názorů, kontaktů. Snažíme se, aby součástí Gumference byla vedle neformální diskuze také kooperační burza, v rámci které si mohou účastníci prohlédnout, pokud je to technicky možné, prezentovaná řešení „naživo“, navazovat kontakty a projednávat případné spolupráce. Důležitou součástí kooperační burzy je katalog firem a institucí, které se v rámci akce prezentují. Katalog je zasílán předem všem účastníkům Gumference a obsahuje základní profil podniku/instituce, nabídku/poptávku po spolupráci, kontaktní osobu a umístění jednacího prostoru v rámci kooperační burzy. Účastníci Gumference tak mají možnost si předem prohlédnout profily a dohodnou případná jednání. Přestože se aktuální ročník Gumference a kooperační burzy již uskutečnil, můžete si i nyní prohlédnou katalog tohoto ročníku a v případě zájmu kontaktovat uvedenou osobu.

Katalog kooperační burza 2012 - ke staženíKatalog 2012


Název firmy/instituce

Technologické inovační centrum s.r.o. 

Profil firmy/instituce 

Technologické inovační centrum s.r.o. se zaměřuje na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Nabízíme pomoc, kterou firmy potřebují k přeměně myšlenek v zisk. Společně s partnery nabízíme podporu inovačního procesu. Spolupracujeme s univerzitami, vědeckovýzkumnými instituce a díky široké síti kontaktů Vám pomůžeme najít experta, která Vám pomůže vyřešit právě Váš problém. Podporujeme ve Zlínském kraji koncept „Otevřených inovací“ díky Inovační platformě Zlínského kraje. 

Nabídka spolupráce 

Firmám nabízíme:

 • kontakty na investory,

 • vytipování vhodných obchodních partnerů,

 • pomoc s hledáním partnera pro výzkum a vývoj na zakázku,

 • zprostředkování prodeje technologie,

 • poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví,

 • podporu exportu prostřednictvím Katalogu firem Zlínského kraje,

 • PR úspěšných inovačních projektů firem na Inovačním portále a v Inovačním bulletinu,

 • využití sytému „Otevřených inovací“ díky Inovační platformě Zlínského kraje.

Začínajícím společnostem, studentům a start-up projektům nabízíme komplexní podporu v začátcích podnikání prostřednictvím podnikatelského inkubátoru, školení, klubu Start-up 23, zvýhodněných finančních nástrojů apod.

Poptávka po spolupráci 

Hledáme firmy i jednotlivce, kteří by se zapojili se svými inovačními výzvami či řešeními do systému „Otevřených inovací“ v rámci Inovační platformy Zlínského kraje.  

Kontaktní osoba 

Lenka Kostelníková 

Telefon

+420 739 570 792

Email 

kostelnikova@ticzlin.cz 

Jednací stůl:

č. 1

Název firmy/instituce

Gumárenská skupina Zlín 

Profil firmy/instituce 

Gumárenská skupina Zlín je profesní organizace chemiků a chemických inženýrů, působících převážně v českém chemickém průmyslu, vývoji i výzkumu. Je místní pobočkou České společnosti průmyslové chemie. Mezi její cíle a úkoly patří:

 • podpora technického pokroku v oblasti gumárenského průmyslu a navazujících průmyslových odvětví,

 • podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací a zkušeností při rozvoji gumárenského průmyslu,

 • výchova odborníků v gumárenských oborech a organizace jejich dalšího vzdělávání,

 • usnadnění mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky, odborníky v přírodovědných oborech,

 • spolupráce při zpracování a zavádění norem,

 • vydávání čtvrtletníku Gumárenské listy a dalších odborných publikací.

Nabídka spolupráce 

realizace odborných kurzů, odborné publikace a časopis Gumárenské listy; konzultační a odborná činnost

Poptávka po spolupráci 

členství v Gumárenské skupině Zlín.

Kontaktní osoba 

Hana Sokolová 

Telefon

+420 605 929 908

Email 

sokolovah1@seznam.cz 

Jednací stůl:

č. 2

Název firmy/instituce

IAESTE UTB Zlín 

Profil firmy/instituce 

Organizace zabývající se uplatněním absolventů VŠ na trhu práce. 

Nabídka spolupráce 

Spolupráce při hledání, oslovování a výběru talentovaných studentů a absolventů. 

Poptávka po spolupráci 

Hledáme zaměstnavatele schopné nabídnout spolupráci studentům v průběhu studia. 

Kontaktní osoba 

Ing. Zuzana Hovorková 

Telefon

+420 774 433 099

Email 

zuzana.hovorkova@iaeste.cz 

Jednací stůl:

č. 3

Název firmy/instituce

Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice 

Profil firmy/instituce 

výroba osobních, nákladních a industriálních plášťů, výroba forem a prodej veškerých vyráběných produktů 

Nabídka spolupráce 

možnost vypracování diplomových prací studenty gumárenské technologie, příp. fakult elektrotechnických a strojních

Poptávka po spolupráci 

inovativní projekty v oblasti vývoje gumárenských technologií 

Kontaktní osoba 

Ing. Regina Feiferlíková 

Telefon

+420 577 512 100

Email 

regina.feiferlikova@barum.cz 

Jednací stůl:

č. 4

Název firmy/instituce 

CEIT, a.s.  

Profil firmy/instituce 

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút ) má zámer stať sa znalostne inovačným spoločenstvom v stredoeurópskom regióne a centrom excelencie pre oblasť inteligentných výrobkov a technológií. Zámerom divízie Digitálny podnik je dlhodobo sa orientovať do vývoja moderných riešení a aplikácií, ktoré pomáhajú priemyselným organizáciám inovovať procesy pre zvýšenie celkovej efektivity výroby. Prostredníctvom komplexného inovatívneho CEIT prístupu na báze konceptu digitálneho podniku a s využitím progresívnych technológií 3D laserového skenovania, virtuá lnej reality, rozšírenej reality, modelovania a simulácie divízia DP ponúka nové riešenia pre podporu projektovania moderných výrobných a logistických systémov, ktoré sú schopné rýchlej adaptácie na zmeny vo výrobe. Divízia Priemyselná automaticáia ponúka v oblasti programovania robotických a inteligentných výrobných systémov. Okrem toho ponúkame automatizované riešenia pre zákazníka na kľúč s využitím prvkom nízkonákladovej automatizácie a systémov rozpoznávania obrazu. Dcérska spoločnosť SLCP Consulting, s.r.o. je konzultačná spoločnosť, ktorá zabezpečí inováciu alebo optimalizáciu podnikových procesov. Spoločnosť zo vzájomnej spolupráce získa zvýšenie prosperity, zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie produktivity vašej firmy. Tieto výstupy sú dosahované prostredníctvom zlepšovania kvality, zvyšovania ziskovosti, flexibility a spoľahlivosti dodávok výrobkov, resp. služieb. Špecifickým bonusom pri inovácii alebo optimalizácii podnikových procesov je efektívne kombinovanie tzv. hard a soft techník (hard – odborné alebo technické princípy riešenia problémov, soft – manažérske techniky a prístupy). Ďalšia dcérska spoločnosť CEIT SK, s.r.o. je výskumno-vývojová organizácia zameraná na tvorbu inovatívnych riešení v priemysle s využitím najnovších technológií pre automatizáciu v oblasti výrobnej logistiky. Vyvíjame komplexné logistické riešenia a systémy pre priemyselné podniky postavené na princípe AGV (Automatic Guided Vehicle) automatických robotických ťahačov, periférií a vlastného riadiaceho a monitorovacieho systému. Robotický logistický systém dodávame na kľúč, vrátane servisu vykonávaného servisným oddelením CEIT SK. Partnerská organizácia Slovenské centrum produktivity pôsobí v oblasti podpory zlepšovania produktivity, šírenia a aktívneho presadzovania nových poznatkov a najlepších praktík z oblasti produktivity, inovácií a konkurencieschopnosti do priemyslu SR. SLCP aktívne pôsobí v oblasti regionálnych inovácií, komercializácie inovácií a v oblasti technologického transferu. Slovenské centrum produktivity má dlhodobé skúsenosti v poradenskej činnosti a komplexne zastrešuje problematiku prípravy a implementácie projektov s využitím prostriedkov EÚ. Je dlhoročným organizátorom uznávanej konferencie Národné fórum produktivity. 

Nabídka spolupráce 

CEIT Digital Factory Design: Nábeh nového výrobku je stále spojený s počiatočným chaosom, ktorý dodatočne zvyšuje náklady spojené s realizáciou. Z tohto dôvodu ponúkame vlastný koncept digitálneho podniku s podporou systému Siemens-Tecnomatix, ktorý umožní na počítačoch integrovane modelovať všetky dôležité procesy od vzniku myšlienky, cez konštrukciu, prípravu výroby až po montáž výrobku. V rámci tohto konceptu máme vytvorené pracovisko pre interaktívne projektovanie výrobných a logistických systémov s využitím projekčného plánovacieho systému (CEIT Table), ktorého súčasťou je aj prepojenie systému rozšírenej reality so statickým návrhom usporiadania layoutov výrobných systémov a počítačovej simulácie. Takéto riešenie umožňuje efektívne projektovať nové výrobné a logistické systémy bez dodatočných nákladov.  

Poptávka po spolupráci 

Výskum a vývoj podporných nástrojov a metód pri projektovaní výrobných a logistických systémov, robotizované zváracie operácie, presné skenovanie súčiastok. Spolupráca pri realizácii inovačných projektov. Participácia v podobe partnerskej spolupráce na príprave a realizácii Národného fóra produktivity.

Kontaktní osoba 

Ing. Radovan Furmann, PhD. 

Telefon 

+421 918 111 990 

Email 

radovan.furmann@ceit-europe.com 

Jednací stůl:


Název firmy/instituce 

FORM s.r.o. 

Profil firmy/instituce 

Výrobní společnost produkující sklolaminátové a termoplastové komponenty zejména pro kolejový a automobilový průmysl 

Nabídka spolupráce 

výroba forem, specifických přípravků, kompozitních, sendvičových a termoplastových dílů; kompozity: technologie ručního kladení, RTM, prepregy, infuze aj.; termoplasty: vakuové lisování  

Poptávka po spolupráci 

specifické testování materiálů (např. zvukoizolační, tepelněizolační vlastnosti apod.) 

Kontaktní osoba 

Ing. Vladimír Rusnák 

Telefon 

+420 737 286 904 

Email 

vladimir.rusnak@form-composite.com 

Jednací stůl:

č. 5

Název firmy/instituce 

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Profil firmy/instituce 

vzdělávací, vědecká 

Nabídka spolupráce 

marketingové analýzy, studie, analýzy trhu a konkurence, zpracování komunikační strategie, budování značky, firemní image, využití nových médií ve firemní komunikaci 

Poptávka po spolupráci 

společné řešení komunikačních strategií a marketingových analýz trhu 

Kontaktní osoba 

Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D. 

Telefon 

+420 724 209 483 

Email 

ojuraskova@fmk.utb.cz 

Jednací stůl:

č. 6

Název firmy/instituce 

ROmiLL s.r.o. 

Profil firmy/instituce 

Brněnská společnost ROmiLL je předním dodavatelem mikrovlnných technologií pro různá průmyslová odvětví. Společnost disponuje vlastními výzkumnými a vývojovými kapacitami. Do gumárenského průmyslu dodává zařízení pro mikrovlnný předehřev a mikrovlnnou vulkanizaci, a provádí též repase zařízení jiných výrobců. 

Nabídka spolupráce 

Linky pro mikrovlnný předehřev, linky pro mikrovlnnou vulkanizaci, repase linek jiných výrobců 

Poptávka po spolupráci 

Obchodní zástupci pro zahraničí; spolupráce ve výzkumu a vývoji 

Kontaktní osoba 

Robert Komanec 

Telefon 

+420 518 714 111 

Email 

mw@romill.cz 

Jednací stůl:

Název firmy/instituce 

MITAS a.s. 

Profil firmy/instituce 

Výroba zemědělských, industriálních, EM, motocyklových a dalších off road pneumatik 

Nabídka spolupráce 

Možnost spolupráce na projektech vývoje a výzkumu gumárenských směsí, konstrukce a výroby plášťů, eliminace dopadů na životní prostředí, vypracování bakalářských, diplomových, doktorských i jiných odborných prací studenty gumárenské technologie, příp. dalších technických směrů VŠ. 

Poptávka po spolupráci 

Projekty inovací v oblastech gumárenských směsí, konstrukce a výroby plášťů, eliminace dopadů na životní prostředí. 

Kontaktní osoba 

Ing. Jiří Brejcha 

Telefon 

+420 733 698 827  

Email 

jiri.brejcha@mitas-tyres.com 

Jednací stůl:

Název firmy/instituce 

Fakulta priemyselných technológií TnUAD 

Profil firmy/instituce 

vysoká škola 

Nabídka spolupráce 

možnosti vykonávania rôznych skúšok a meraní, vykonávanie rešerší, riešenie konkrétnych problémov praxe, vývoj nových materiálov  

Poptávka po spolupráci 

spoločné riešenie projektov VaV - základného aj aplikovaného, prenos nových materiálov a technológií do praxe 

Kontaktní osoba 

doc. Ing. Milan Olšovský, PhD. 

Telefon 

+421/32/7400875 

Email 

milan.olsovsky@fpt.tnuni.sk 

Název firmy/instituce 

Kordárna Plus a.s. 

Profil firmy/instituce 

Výroba technických tkanin, hlavní sortimenty: kordy, séglové tkaniny, geotextilie 

Nabídka spolupráce 

Možnost prodiskutování spolupráce v oblasti technických tkanin. 

Poptávka po spolupráci 

Účast na nových projektech v oblasti technických tkanin. 

Kontaktní osoba 

Ing. Petr Kuřina 

Telefon 

+420 725 775 112 

Email 

kurinap@kordarna.cz 

Jednací stůl:

č. 9

Název firmy/instituce 

Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Profil firmy/instituce 

Centrum polymerních systémů je pracoviště, které Vám, ať už jste vědecko-výzkumná organizace, soukromá společnost či fyzická osoba, nabízí pestrou škálu možností spolupráce. Vybrat si můžete z níže uvedené nabídky, která však není limitující a jsme otevřeni s vámi diskutovat jakékoli Vaše nápady z oblasti polymerů. 

Nabídka spolupráce 

Nabídka okruhů spolupráce:

 • realizace smluvního výzkumu dle vašich požadavků;
 •  řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací;
 • řešení technických a technologických problémů praxe;
 • zpracování analýz a odborných studií;
 • optimalizace technologických procesů;
 • poradenská a konzultační činnost;
 • využití moderní přístrojové techniky (seznam přístrojů naleznete na webu CPS www.cps.utb.cz);
 • realizace odborných školení;

Poptávka po spolupráci 

viz předchozí informace 

Kontaktní osoba 

Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek  

Telefon 

+420 576 031 205  

Email 

pavlinek@cps.utb.cz 

Jednací stůl:

č. 10

Název firmy/instituce 

QUORT SYSTEM, s. r. o. 

Profil firmy/instituce 

Dodavatel informačních systémů ERP a specializovaných řešení pro výrobní společnosti (např. KORDÁRNA Plus, a.s., Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice, Rubena a.s.) důraz je kladen na následující oblasti:

 • řízení výroby v reálném čase pomocí grafických ploch, napojení strojů, využití čárových kódů, bezdrátový sběr dat,
 • plánování - materiálové plánování zdrojů, dílenské plánování front úkolů na jednotlivé stroje, linky gumárenské výroby,
 • řízení údržby jako je hlášení varování a prostojů na dílně, plánování, sledování a vyhodnocení oprav a všech souvisejících aktivit pracovníků údržby i výroby,
 • řízení kvality on-line ve vazbě na výrobu, automatické generování zkoušek např. při změně šarže materiálu, automatické uvolňování vyhovující výroby,
 • řízení skladů WMS s propojením do gumárenské výroby.

Nabídka spolupráce 

možnost vypracování auditu využití stávajícího informačního systému s návrhem možných zlepšení

Poptávka po spolupráci 

možnost spolupráce s dodavatelem technologie 

Kontaktní osoba 

Ing. Ladislav Višněvský 

Telefon 

+420 577 212 992 

Email 

lv@quort.cz 

Jednací stůl:

neGalerie