Aktuálně


Druhý ročník Gumference je za námi

Druhý ročník Gumference se uskutečnil 14. listopadu 2012 v prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce se zúčastnilo více než 160 odborníků z gumárenského průmyslu, univerzit a výzkumných a vývojových subjektů. „Obdobně jako v minulém roce bylo snahou prezentovat příklady konkrétní spolupráce podniků a vysokých škol a vzájemně se tak inspirovat. Byly představeny společné projekty Barum Continental spol. s r.o. a UTB ve Zlíně, spolupráce společnosti Mitas, a.s. s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Za velmi zajímavé považujeme také příspěvky kolegů z púchovských podniků Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires, s.r.o.,“ uvedla Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o. (dále jen TIC), které akci pořádalo. „Výměna zkušeností, spolupráce s vysokými školami a zlepšování kvality života - to byla témata druhého ročníku Gumference,“ uvedl Josef Křemeček, ředitel výrobních závodů Mitas v Otrokovicích a ve Zlíně. Dalším tématem byl vliv gumárenského průmyslu na životní prostředí, diskutovala se např. recyklace a další využití pneumatik nebo problematika eliminace pachů. „Ochrana životního prostředí je pro nás klíčová, vždyť jsme tu doma,“ dodal Josef Křemeček.

„Po loňském prvním ročníku Gumference jsme se dohodli na vzájemné spolupráci, která opravdu pokračovala. Vznikly čtyři pracovní skupiny – věda a výzkum, kvalifikovaní lidé regionu, sdílení informací a atraktivní region, tzn. PR skupina. Hodně úkolů ze všech skupin se vzájemně propojovalo, a proto bylo dohodnuto např. oceňování diplomových prací studentů technologické fakulty UTB, což letos v červenci úspěšně proběhlo a hlavně výsledkem je prezentace diplomové práce pana Kratiny, oceněného studenta, zde na Gumferenci,“ zhodnotil uplynulý rok spolupráce Libor Láznička, jednatel firmy Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice. „I přes krátkou historii setkání odborníků z oblasti gumárenství se znovu potvrdila pravda, že pokud se setkají lidi, kteří se dlouhodobě věnují stejnému oboru, mají si co říci. Předností Gumference je navíc fakt, že si může dovolit otevřenost v diskutovaných tématech, protože většina účastníků je z navzájem si nekonkurujících podniků a institucí," doplnil Anton Vatala, jednatel a ředitel závodu Continental Matador Rubber Púchov.

Další část Gumference byla zaměřena na možnosti financování spolupráce podniků a vysokých škol. Na konkrétním projektu společnosti FORM, s.r.o. a UTB ve Zlíně byly představeny Inovační vouchery Zlínského kraje, informace o připravovaném druhém ročníku doplnil David Mareček z Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje. Další aktivitou, kterou Zlínský kraj ve spolupráci s TIC podporuje rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem, je projekt Inovační platforma Zlínského kraje. „Tato platforma je založena na principu otevřených inovací, přičemž znalosti přicházejí z vnějšího prostředí a urychlují tak inovace ve firmě. Firmy by měly být otevřené tomu, aby znalosti vyvinuté interně poskytly k dispozici ostatním, kteří jsou schopni je používat nebo je dále rozvíjet. Na začátku příštího roku bude moci každá firma zadat svou inovační výzvu prostřednictvím webového portálu www.otevreneinovace.cz. Na tuto výzvu bude moci pak kdokoliv zareagovat a nabídnout svá řešení. Nejlepší řešitel bude finančně odměněn, “ uvedla Lenka Kostelníková, vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí TIC.

Tématem Gumference bylo také představení možností spolupráce podniků s UTB ve Zlíně, konkrétně s Centrem polymerních systémů, které je budováno s využitím prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. „Centrum je postupně vybavováno špičkovými přístroji, které umožní charakterizace vlastností surovin a výrobků z termoplastů, reaktoplastů i elastomerů. S využitím laboratorních a poloprovozních zařízení bude možné provádět celý vývojový proces od přípravy materiálů, přes jejich zpracování na výrobek až k hodnocení finálních vlastností. Aktuální nabídka přístrojového vybavení bude postupně prezentována na webových stránkách Centra – www.cps.utb.cz,“ informoval Vladimír Pavlínek, ředitel Centra polymerních systémů.

Jedním z cílů Gumference je vytvářet prostor pro vzájemná setkávání, výměnu zkušeností, názorů, kontaktů. Součástí Gumference byla vedle neformální diskuze také kooperační burza, v rámci které si mohli účastníci prohlédnout prezentovaná řešení „naživo“. „Jedním z témat bylo využití autonomního logistického tahače ve výrobě pneumatik a bylo velmi zajímavé vidět tuto technologii také na vlastní oči, “ doplnil Petr Konečný z TIC.

„Gumference naplnila podtitul letošní konference - byla místem inspirace, spolupráce, společného řešení problémů gumárenského oboru. Setkání v rámci networkingu přinesla konkrétní nabídky spolupráce, které jsou pro rozvoj gumárenského oboru velmi cenné,“ zhodnotila druhý ročník Olga Jurášková, ředitelka Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Gumference je jednou z klíčových aktivit projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem. Odpovědným partnerem za klíčovou aktivitu Gumference je TIC. V rámci projektu byl iniciován rozvoj přeshraniční spolupráce v gumárenském oboru, uskutečnily se dva ročníky Gumference. Mezi jednotlivými ročníky proběhla řada jednání a workshopů, byly vytvořeny pracovní skupiny – sdílení informací, podpora výzkumu, kvalifikovaní lidé v regionu a PR gumárenského regionu. V rámci těchto skupin byla navržena řada aktivit k posílení spolupráce v tomto oboru, množství z nich je realizováno (oceňování nejlepších diplomových prací, vzájemné návštěvy podniků a pracovišť vysokých škol a VaV institucí, kooperační burza …), na dalších se průběžně pracuje. Projekt Vzdělávání, Inovace, Partnerství tak pomohl iniciovat vznik Gumference, jakožto platformy pro setkávání a spolupráci podniků, škol, institucí působících v tomto oboru, ale i lidí se zájmem o gumařinu.

Bližší informace: Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin.cz, www.gumference.cz


Nová zimní pneumatika ContiWinterContact

Nová zimní pneumatika ContiWinterContact TS850 je vyráběna i v otrokovickém závodě Barum Continental. Technickou novinkou je především moderní koncept profilu, který zajišťuje mimořádně dobré záběrové vlastnosti pláště na sněhu a na zimní vozovce. Konstrukční prvky navíc dávají větší bezpečnost, ale i ekonomičtější a ekologičtější provoz pneumatiky.


Od 1. listopadu povinné štítkování

Všechny pneumatiky budou od 1. listopadu povinně štítkovány. Na štítcích je zobrazen valivý odpor, který ovlivňuje spotřebu, dále přilnavost na mokru, jež je určující pro stabilitu a brzdnou dráhu na vozovce, a vnější hlučnost. Označení A má nejlepší vlastnosti v kategorii, označení G nejhorší.